Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/archimed.dk/public_html/wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210
Undervisning på Professionshøjskolen UCC -

Under­vis­ning på Pro­fes­sions­højsko­len UCC

ucc-logo

UNDERVISNING PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC

Ordre­gi­ver: Pro­fes­sions­højsko­len UCC

Archi­Meds rol­le: Under­vis­ning, vej­led­ning og eksaminering

Peri­o­de: 2015-

Archi­Meds stif­ter og direk­tør, Per­nil­le Wei­ss Ter­kild­sen, har siden 2013 under­vist, vej­ledt og eksa­mi­ne­ret på den Sund­heds­fag­li­ge Diplom­ud­dan­nel­se ’Fokus og For­enkling’, som Pro­fes­sions­højsko­len UCC, Bor­ger og Sund­hed, udby­der i sam­ar­bej­de med Nord­s­jæl­lands Hospi­tal (NOH). Per­nil­le under­vi­ser i sund­heds­in­nova­tion gene­relt og i udvalg­te innova­tions­te­o­ri­er og –meto­der i rela­tion til innova­tion i kom­plek­se syste­mer. De stu­de­ren­de er kli­ni­ske nøg­le­per­so­ner og afsnits­le­de­re på NOH.

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09