Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/archimed.dk/public_html/wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210
UCC vision, Sundhedsuddannelserne -

UCC vision, Sundhedsuddannelserne

ucc-logo

UCC VISION, SUNDHEDSUDDANNELSERNE

Ordre­gi­ver: Pro­fes­sions­højsko­len UCC

Archi­Meds rol­le: Workshopfacilitering

Peri­o­de: 2015–16

Archi­Meds grund­læg­ger og direk­tør, Per­nil­le Wei­ss Ter­kild­sen, har i vin­te­r­en 2015/16 faci­li­te­ret en min­dre grup­pe uddan­nel­ses­le­de­re på Pro­fes­sions­højsko­len UCC i Hil­le­rød gen­nem en wor­ks­hop, der skul­le kon­den­se­re og for­mu­le­re en kort og sam­len­de vision for sund­heds­ud­dan­nel­ser­ne. Visio­nen skul­le afspej­le UCC’s sær­li­ge pro­fil som en pro­fes­sions­højsko­le med meget tæt­te, udvik­len­de rela­tio­ner til de stu­de­ren­des frem­ti­di­ge arbejds­ste­der, samt være ret­nings­gi­ven­de for den igang­væ­ren­de udvik­ling af de fag­li­ge mil­jø­er og inter­na­tio­na­li­se­ring af uddannelserne.

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09