Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/archimed.dk/public_html/wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210
Pernille Weiss -

Per­nil­le Weiss

Pernille_billede

Blev i 1992 uddan­net sygeple­jer­ske fra Oden­se Sygeple­jesko­le, og tog, efter knap 10 år som aktiv sygeple­jer­ske og leder i det offent­li­ge, en kan­di­dat i sund­heds­vi­den­skab på SDU (cand.scient.san). Efter det­te blev hun mar­keds­ansvar­lig for COWI Sund­hed, og blev efter­føl­gen­de chef for Arki­te­ma Sund­hed – en stil­ling, hun besad i tre år — ind­til hun, i 2008, stif­te­de ArchiMed.

Per­nil­le har des­u­den en Master i Ledel­se og Innova­tion fra CBS og Insti­tut for Uddan­nel­se og Pæda­go­gik, samt en akkre­di­te­ring i Evi­dens­ba­se­ret Design fra Cen­ter for Health Design. Per­nil­le er der­u­d­over aktiv i diver­se besty­rel­ser inden­for sund­heds­bran­chen i Danmark.

 

Se Per­nil­les CV her.

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09