Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/archimed.dk/public_html/wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210
Langeland Sundhedshus -

Lan­geland Sundhedshus

Langeland Sundhedshus

LANGELAND SUNDHEDSHUS

Sam­let are­al: 3.000 m2

Anlægs­sum: 23 mio. kr.

Ordre­gi­ver: Lan­geland Kommune

Archi­Meds rol­le: Pro­ces­de­sign og facilitering

Peri­o­de: 2011

I for­bin­del­se med etab­le­rin­gen af Lan­gelands Sund­heds­hus stod Archi­Med i 2011 for en del af pro­jek­tets pro­ces­plan og bru­ger­ind­dra­gel­se, blandt andet plan­læg­ning og faci­li­te­ring af et visions­se­mi­nar. Her­un­der blev der udar­bej­det et hæf­te om sund­heds­cen­tre i Dan­mark via inter­views af med­ar­bej­de­re. Des­u­den inklu­de­re­de Archi­Med research om orga­ni­sa­tions­mo­del­ler fra hen­holds­vis Sve­ri­ge, Hol­land og England.

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09