Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/archimed.dk/public_html/wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210
Fredensborg Kommune - Nyt pleje- og rehabiliteringscenter i Humlebæk Syd -

Fre­dens­borg Kom­mu­ne — Nyt ple­je- og reha­bi­li­te­rings­cen­ter i Hum­le­bæk Syd

Peri­o­de: 2017-

Opga­ven:

Hum­le­bæk Boligsel­skab har med Domea.dk og et råd­gi­ver­team bestå­en­de af Års­ti­der­ne Arki­tek­ter, COWI og Archi­Med vun­det pro­jek­tet at opfø­re et nye ple­je­hjem og sund­heds­hus i Humlebæk.

Cen­te­ret kom­mer til at bestå af 50 demens­ven­li­ge boli­ger og en reha­bi­li­te­rings­del med mid­ler­ti­di­ge boli­ger, læger og træ­nings- og rådgivningsfaciliteter.

Det pri­o­ri­te­res højt, at der er høj syner­gi mel­lem nabo­er­ne i områ­det, som blandt andet ledes gen­nem grun­den af en natursti.

Archi­Med står for bru­ger­pro­ces­ser­ne i dis­po­si­tions­for­slags­fa­sen og kva­li­tets­sik­rer i de efter­føl­gen­de faser med sær­ligt fokus på demens- og reha­bi­li­te­rings­kva­li­tet, til­gæn­ge­lig­hed og arbejds­pro­ces­ser for personalet.

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09