Design af red­ska­ber til wayfinding

[column col=“1/2”]

[/column]

[column col=“1/2”]

DESIGN AF REDSKABER TIL WAYFINDING

Pårø­ren­de eller patien­ter, der kom­mer på hospi­ta­let, kan være både nervø­se og for­vir­ren­de. Der­for skal hospi­ta­lets way­fin­ding ikke for­vir­re unødigt.

Archi­Med har stor erfa­ring med at desig­ne way­fin­ding, som under­støt­ter sund­heds­væs­nets man­ge for­skel­lig­ar­te­de bru­ge­re. Det hand­ler bl.a. om arki­tek­to­nisk at plan­læg­ge en byg­ning, der er nem at fin­de rundt i, bl.a. via kon­takt til ude­om­rå­der og inte­gra­tion af way­fin­ding i eksi­ste­ren­de arki­tek­tur. Vi arbej­der altid med way­fin­ding og vores viden byg­ger på både på kon­kret erfa­ring og evidens.

[/column]

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09