Archi­Med i pressen

ARCHIMEDS UDGIVELSER

- Hil­le­rød Posten, 31.01.16, ‘Regions­går­den byg­ges om’. Klik her for artikel.

- Byensejendom.dk, 27.01.16, ‘Ombyg­ning af Regions­går­den i Hil­le­rød’. Klik her for artikel.

- Bygtek.dk, 26.01.16, ‘Sund­heds­ar­ki­tek­ter ind­går ram­me­af­ta­le’. Klik her for artikel.

- Udgi­vel­se af bogen Sund­heds­ar­ki­tek­tu­rens ABC, 10.11.15. Klik her for detaljer.

- Fag­tids­skrif­tet HMT, 01.05.15, ‘Logi­stik på den logisk måde’. Klik her for bil­le­de. (Norsk)

- To mar­kan­te pro­fi­ler til Archi­Meds besty­rel­se. Klik her for artikel.

- FTF, 26.05.14, ‘Archi­Med: “Sygeple­jer­sker­ne kan for­stå, hvad pro­ble­met er“‘. Klik her for artikel.

- Bør­sen, 03.04.14, ‘Kar­ri­e­re i sund­hed og arki­tek­tur’. Klik her for artikel.

- Buil­ding Sup­ply, 14.03.14, ‘Archi­Med for­stær­ker besty­rel­sen med OPP-eks­pert’. Klik her for artikel.

- Fyens Stift­s­ti­den­de, 07.03.14, notits om Archi­Meds nyop­star­te­de besty­rel­se. Klik her for artikel.

- Kri­ste­ligt Dag­blad, 06.03.14, ‘Nye ansig­ter i Archi­Meds besty­rel­se’ i Aktu­el­le Nav­ne. Klik her for artikel.

- MedWatch, 28.02.14, ‘Kjeld Møl­ler Peder­sen hen­tet ind som for­stærk­ning’. Klik her for artikel.

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09