Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/archimed.dk/public_html/wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210
Bispebjerg Hospital -

Bis­peb­jerg Hospital

Bispebjerg Hospital

BISPEBJERG HOSPITAL

Sam­let are­al: 210.000 m2

Anlægs­sum: 4,6 mia. kr.

Ordre­gi­ver: Bis­peb­jerg Projektet

Archi­Meds rol­le: Byg­her­re­rå­d­gi­ver, pro­ces­de­sig­ner og faci­li­ta­tor. Pro­du­ce­re­de nøg­le­bi­dra­get til Masterplankonkurrencen

Peri­o­de: 2011

I 2020 skal udbyg­nin­gen af Bis­peb­jerg Hospi­tal stå fær­digt og rum­me både Bis­peb­jerg og Fre­de­riks­berg Hospi­tal. I kon­kur­ren­ce­ma­te­ri­a­let fra 2011 fin­des resul­ta­tet af en omfat­ten­de bru­ger­ind­dra­gel­ses­pro­ces. Archi­med står for udvik­ling, faci­li­te­ring og for­mid­ling af den innova­ti­ve ind­dra­gel­se af bru­ge­re – der inklu­de­rer både per­so­na­le, patien­ter og bor­ger med fokus på evi­dens­ba­se­ret design og helen­de arki­tek­tur. Pro­ces­ser, der ken­de­teg­nes af enkelt­hed i meto­der­ne og til­pas­ning til det kon­kre­te projektniveau.

 

 

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09