Untitled-1
ArchiMed er en tværfaglig virksomhed, som leverer analyser og specialiseret rådgivning i evidensbaserede designprocesser. Vores fokus er at skabe mest mulig værdi for de penge, som anvendes i sundhedssektoren. ArchiMed er dedikeret til at skabe et sundt miljø i fremtidens sundhedssektor med kompetencer og erfaringer, der kommer fra et tværfagligt samarbejde mellem sundhedssektoren, arkitektur og ingeniørbrancen, og innovations- og procesledelse i den private - og offentlige sektor. Med ArchiMed skabes sammenhæng mellem det organisatoriske -, det arkitektoniske -, og det procesmæssige design i sundhedsvæsenets virksomheder. På den måde skabes der sammenhæng og sund synergi mellem fysiske rammer og det, der foregår i dem.

Nyeste referencer