ARCHIMED OVERTAGES AF MUUSMANN PR. 1. JUNI

MUUSMANNs kunder er politisk styrede organisationer, herunder velfærdsområdets institutioner i kommuner og regionerne. Institutioner, der er kendetegnet ved høj kompleksitet og konstante forandringer og som derfor har behov for adrætte løsninger, der inddrager alle væsentlige faktorer.

MUUSMANN styrker sig ved at integrere ArchiMed i selskabet og er særlig glad for at få ArchiMeds direktør Pernille Weiss Terkildsen med på holdet. Pernille har, gennem 8 år i ArchiMed, udviklet stærke værktøjer til at inddrage betydningen af fysiske rammer i analyser og koncepter til sundhedsområdet, hospitaler, det nære sundhedsvæsen, det sociale område og psykiatrien.

”Vi kan nu arbejdede endnu dybere og bredere med velfærdsinstitutionerne og aktivere det potentiale, der ligger mellem drift, organisation, kultur og anlæg”, siger Lars Muusmann og fortsætter: ”Bag de fleste offentlige virksomheder ligger en kompleks ligning bestående af serviceydelser, organisation, ledelsessystemer, kultur, processer, mursten m.m. Dén ligning kan vi skille ad og samle igen, så den bedre ’går op’ på de givne forudsætninger. Vi glæder os til samarbejdet”.

Pernille supplerer: ”Det, jeg ville med mit lille firma, kan jeg meget bedre realisere under MUUSMANNs flag, fordi vi der er et større og stærkere team af højt kvalificerede og erfarne konsulenter. Konsulenterne kan aktivere synergierne mellem fysiske rammer og alt det, der foregår i dem, og får med MUUSMANN som rådgivere og samarbejdspartner bedre vilkår for at medvirke til forbedringer og forandringer i den offentlige sektor”.

ArchiMed gør de opgaver færdige, der ikke kan tages med over i Muusmann, og fortsætter med at sælge bogen ’Sundhedsarkitekturens ABC’, som er ved at blive oversat til engelsk.

d16rokk3o5jjol.cloudfront

Nyeste referencer